Регистър на паметниците

Допълнителна информация
Име на клиент
Регионален исторически музей на София
Технологии
PHP & MySQL, jQuery

Описание и възможности

Публичния регистър на възпоменателните обекти, художествените елементи и произведенията на изкуството в обществената среда на София. Регистърът служи за въвеждане и обновяване на сведенията за местонахождението, характеристиката и актуалното състояние на обектите с мемориални и публични художествени функции в двадесет и четирите района на Столична община.