Advance.Organizer

Допълнителна информация
Име на клиент
Образователен център Advance
Технологии
PHP & MySQL, jQuery, Responsive Design

Описание и възможности

Системата е WEB базирана, локирана на сървър в офиса. Работи под Linux ОС, използваща OpenSource технологии без нужда за планиране на разходи по закупуване на лицензиран софтуер. За връзка с основната база се ползва разработен WEB базиран интерфейс достъпен за всички оторизирани. Възможност за връзка през мобилни устройства / таблети. Към системата е предвиден и протокол за комуникация с външни за системата данни – четене и въвеждане.

Системата дава възможност за въвеждане, управление, отчети на клиентите, извършване на електронни разплащания, отчитане профили на клиентите, детайлни отчети и справки. Системата разпределя Клиентите, Операторите на базата на Офиси, към които принадлежат. Отчети и регистриране на плащане.

Възможност за въвеждане на информация за Ученици, Преподаватели, Документи, Задължения, Плащания, Курсове.