Оптимизиране на сайтове

Cobweb Software ще проектира и разработи за вашия бизнес, софтуер отговарящ на вашите нужди и интереси. Бърз и надежден crm софтуер, разработен според вашите изисквания, използвайки опита на нашите служители и най-новите технологии, проучвайки вашата сфера на дейност. Ние ще ви предложим индивидуално разработен за Вас софтуер.

Преди да стартираме вашия проект, ние ще планираме целия процес, съпътстващ неговата реализация, ще се запознаем с вашата сфера на дейност, заедно ще начертаем вашата стратегия.

След поставянето на конкретните цели, ще проектираме дейността по разработката и интегрирането на специализирания софтуер – етапи на разработка, тестове, реална експлоатация на разработения софтуер.

Освен договор за разработка на софтуер, ще ви предложим договор за поддръжка, който ще ви гарантира поддръжка изправността на разработения софтуер; диагностика и отстраняване на възникнали проблеми свързани с работата, актуализация на програмния продукт.