Информационен сайт ReferNet България

Допълнителна информация
Технологии
PHP & MySQL, jQuery
Платформа
Wordpress CMS
Header

Уеб сайт на ReferNet България

е общоевропейска мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение, създадена през 2002 година от Европейската агенция за развитие на професионалното обучение – CEDEFOP.